Veilig en onbezorgd


Health & Safety
‘We doen het veilig of we doen het niet’. Veiligheid en gezondheid staan bij DAF voorop. Daarom werken wij met het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem OHSAS 18001. Omdat wij de lat steeds weer hoger willen leggen, zijn wij in 2010 gestart met het project Ik maak het verschil. Daarmee willen wij ieders houding en gedrag ten opzichte van veiligheid verder verbeteren, van hoog tot laag. Niet wegkijken, maar zelf iets doen, daar gaat het om. In de dagelijkse zorg voor veiligheid en gezondheid worden wij ondersteund door Health & Safety professionals. Veiligheidskundigen bijvoorbeeld en bedrijfsartsen die werken bij onze interne Preventiedienst. U kunt daar binnenlopen tijdens het spreekuur of om een afspraak te maken. 
 
Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen de onderneming. In sommige wettelijk bepaalde gevallen heeft de OR eveneens beslissingsrecht. Het is de taak van de ondernemingsraad om bij te dragen tot het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen en de belangen te behartigen van allen die in de onderneming werkzaam zijn.

CPB
Het Comité voor Preventie en Bescherming (CPB) behartigt op haar domein de belangen van iedereen die binnen onze organisatie werkt. Het comité biedt ondersteuning en uitvoering aan alle initiatieven om het welzijn van onze werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.De werknemersafgevaardigden voor de OR als CPB worden elke vier jaar verkozen uit lijsten die de erkende vakverenigingen voordragen. De werkgeversafgevaardigden worden aangeduid door de algemeen directeur.

SD 

De syndicale delegatie (SD) is de vertegenwoordiging van de vakbond binnen onze onderneming. Zij treedt op bij gezamenlijke of individuele klachten en bij betwisting over aantasting van de waardigheid van de werknemers. Daarnaast ziet de SD toe op toepassing van het arbeidsreglement en de interne richtlijnen.

Vertrouwenspersoon

Bij DAF vinden wij het belangrijk dat iedereen met plezier zijn of haar werk kan doen. Dat kan alleen als collega’s respect hebben voor elkaar en elkaar in hun waarde laten. Mocht u toch eens te maken krijgen met ongewenst gedrag, dan kunt u altijd terecht bij een vertrouwenspersoon. Wacht er niet mee, want wat niet door de beugel kan, moet onmiddellijk stoppen.

Ideeëncentrum

Het zijn de mensen die DAF maken. En dus luisteren wij naar onze werknemers. Al sinds de jaren ’40 hebben wij een ‘ideeënbus’ – nu het Ideeëncentrum. Met de kennis en vindingrijkheid van onze eigen mensen kunnen wij onze veiligheid, kwaliteit en efficiency verder verbeteren. Dus heeft u een goed idee, dien het in. Daar wordt iedereen beter van … ook u!

Veilig en onbezorgd

Wat u ook doet, waar u ook werkt, we willen dat u zich prettig voelt. Dat u veilig en onbezorgd kunt werken en eerlijk en met respect wordt behandeld. Dat is waar DAF voor staat.